top of page

ריקוד מתקדמים

שיעור ריקוד אפריקאי, מתאים לרמת מתקדמים.

  • שעתיים
  • 240 שקלים חדשים
  • סטודיו תנע, עין שמר|המרכז הערבי-יהודי, קדם 109, יפו

מפגשים קרובים


פרטי איש הקשר

  • סטודיו תנע, עין שמר, ישראל

  • Israel


bottom of page