top of page

תקנון השתתפות

 

משתתפי ומשתתפות סדנאות מאסטרים 2022!

אנו שמחים שבחרתם/ן לקחת חלק בשבוע התיפוף והריקוד האפריקאי 17-23/4/22.

אנא קראו בעיון את הסעיפים הבאים:


מדיניות ביטולים
 

לפי החוק, ניתן לבטל עסקה באמצעות הודעה להפקת האירוע בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ-7 ימים שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע. לאחר ביטול העסקה יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי תוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על הביטול ובהתאם למחיר ששולם בפועל, בניכוי דמי ביטול בסך 5%.

במקרה של ביטול האירוע בכל מועד עקב וירוס הקורונה או מסיבות אחרות, הלקוח זכאי להחזר כספי בניכוי עמלת ביטול של 5%.
 

הגבלות קורונה

 

 - הסדנאות מתקיימות על פי חוק ובהתאם להוראות משרד הבריאות.
 - הכניסה לחלל סגור במהלך הסדנאות מותנת בחבישת מסכה

bottom of page